NEWS

> 고객센터 > NEWS
 • 유튜브 홍보동영상 소개 관리자 2020-10-26
 • 첨부파일 :
 •  저희 (주)나노하이테크는 충남대학교 파트너십 가족회사로써 충남대학교 LINC+사업단의 경영활성화 지원 

  사업의 일환으로 2020년 10월에 회사소개 동영상을 새로이 제작하여 유튜브 채널인 충남대학교 링크플러스

  http://newslatter.pagei.gethompy.com/ 에 게시하였으니 많은 시청을 바랍니다. 감사합니다. 

   

   

   

   

   

  • 댓글 6개 > 광고성 댓글 및 비난/욕설 댓글은 삼가해 주세요.
  • efubienewd
    -  2020-12-26 01:29:53
   [url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxicillin 500mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">18</a> snd.znxh.nanoht.co.kr.myg.nv http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
  • biofotup
    -  2020-12-26 01:39:45
   [url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin Online</a> agm.hopu.nanoht.co.kr.wyo.fw http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
  • igokowavof
    -  2020-12-26 01:47:15
   [url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Buy Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin 500 Mg</a> bsv.hcca.nanoht.co.kr.gwd.jo http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
  • ifeliqi
    -  2020-12-26 02:05:42
   [url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxicillin No Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin No Prescription</a> udl.aebz.nanoht.co.kr.nff.uj http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
  • auwozuuwewu
    -  2020-12-26 02:12:40
   [url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxicillin No Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin No Prescription</a> sbw.fony.nanoht.co.kr.drq.st http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
  • egwunubcit
    -  2020-12-26 02:22:25
   [url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin</a> jrq.fjrj.nanoht.co.kr.lqq.ep http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
   이름 비밀번호 스팸방지 여기를 클릭해
 주세요.